Garantský kurz lan

Fotky z historicky prvního garantského kurzu vysokých lan v ČR.