Kurzy vázání lanových překážek

Naše kurzy jsou určeny všem, kteří by se rádi naučili stavět mobilní lanové překážky a bezpečně na nich odvádět zážitkové programy. Konkrétně se může jednat o pedagogy, studenty, vedoucí oddílů, instruktory outdoorových aktivit, organizátory táborů a lektory kurzů pro firemní klientelu či zážitkového vzdělávání. Nabízíme ucelenou sérii 3 kurzů, které Vám nabídnou kompletní vzdělání od nízkých lanových aktivit až po složité lanové překážky, jakými jsou lanovky či překážky s jištěním na ocelových lanech.

Vzdělávací kurzy lanových aktivit realizujeme v Brně již 15 let. Metodicky vycházíme z dlouhodobé spolupráce s firmou Project Outdoor s. r. o., která nám v začátcích pomáhala. Od roku 2005 prošlo kurzem nízkých lanových aktivit 770 účastníků a kurzem vysokých lanových aktivit 280 účastníků

Čerpáme z bohatých zkušeností, které jsme získávali díky poptávce našich klientů po mobilních lanových překážkách a také z provozování Lanového centra PROUD Brno. Naším zřizovatelem jsou Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace.

Naši lektoři mají mnoho zkušenosti i z dalších organizací jakými jsou Česká cesta, s. r. o. či Prázdninová škola Lipnice, z. s., ve kterých realizovali mnoho zajímavých mobilních lanových překážek pro různou klientelu (děti, firemní kolektivy, mezinárodní studenti, senioři a další).

Naše kurzy jsou koncipovány co nejvíce prakticky, aby každý účastník měl dostatek prostoru si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Teorii využíváme jako potřebný základ k pochopení problematiky stavby a provozu mobilních lanových překážek.

Kurz nízkých lan máme akreditován od MŠMT jako „Kurz nízkých lanových překážek pro pedagogy volného času“. Kurz vysokých lan a garant vysokých lan má certifikát s 3 letou platností.

Kurz nízkých lan

základní kurz pro nejširší použití

Více informací a přihlášení

Kurz vysokých lan

rozšiřující kurz pro absolventy základního kurzu

Více informací a přihlášení

Garantský kurz lan

kurz pro mistry  ocel, lanovky, skoky a další

Více informací a přihlášení